KONTAKTY

Lenka Kurková
Školní 1012, 47114
Kamenický Šenov
tel: +420 723968070
info@kourovodycz.cz

Návody
Návod ke kouřovodům a výměníkům

Návod k montáži a obsluze kouřovodůKouřovody jsou určeny k připojení topidel na tuhá paliva do komína pro teplotu spalinnepřesahující 400 C (krbová komna, kotle na tuhá paliva apod.).Kouřovody jsou určeny pro provozv běžném prostředí dle ČSN 332003.

Kouřovody jsou vyráběny z ocelového plechu tloušťky 1,5 nebo 2 mm.Povrchově jsou opatřenysamovypalovacím nátěrem.Při prvním použití se nátěr tzv. vypálí a je nutno místnost odvětratod vzniklých zplodin.

Připojení kouřovodů smí být provedeno ke komínům splňujícím požadavky ČSN 734210a ČSN 734201.Instalace kouřové cesty musí splňovat vzdálenosti od hořlavých hmotuvedených v normě ČSN 061008.

Sestava od topidla ke komínu musí mírně stoupat a být co nejkratší.Jednotlivé díly musí býtpevně sestaveny a zajištěny proti uvolnění a ztrátě těsnosti svrtáním a snýtováním.V případě napojení do keramického komínu je třeba použít přechod do keramického komína,aby nedošlo k poškození vlivem rozdílné tepelné roztažnosti obou materíálů.

Spalinovou cestu tvořenou kouřovody je nutné udržovat čisté (průchozí) v celé délce a průřezu.Čištění je nutno provádět stejně často jako komín „několikrát za sezonu“.Připomínáme,že dle normy je za stav komínu a kouřovodů zodpovědný provozovatel.

Kouřovody je možno skladovat volně ložené, je nutné umístnění v suchém prostředí aopatrnosti při manipulaci, aby nedošlo k poškození povrchu, nebo narušení kruhovitosti.V případě mírné deformace je možné docílit kruhovitosti „vytažením případně tlakem“deformované části.Přitom je třeba si počínat tak, aby nedošlo k poškození laku.

Dále výrobce upozorňuje, že při použití výměníku, může docházet ke změně komínového tahu(tlaku).

Veškeré práce při sestavování spalinové cesty smí provádět pouze osoba způsobilá( kominík, topenář), která za ně odpovídá.

 

NzdjZGMzM2