Návody
Návod ke kouřovodům

Návod k montáži a obsluze kouřovodůKouřovody jsou určeny k připojení topidel na tuhá paliva do komína pro teplotu spalinnepřesahující 400 C (krbová komna, kotle na tuhá paliva apod.).Kouřovody jsou určeny pro provozv běžném prostředí dle ČSN 332003.

Kouřovody jsou vyráběny z ocelového plechu tloušťky 1,5 nebo 2 mm.Povrchově jsou opatřenysamovypalovacím nátěrem.Při prvním použití se nátěr tzv. vypálí a je nutno místnost odvětratod vzniklých zplodin.

Připojení kouřovodů smí být provedeno ke komínům splňujícím požadavky ČSN 734210a ČSN 734201.Instalace kouřové cesty musí splňovat vzdálenosti od hořlavých hmotuvedených v normě ČSN 061008.

Sestava od topidla ke komínu musí mírně stoupat a být co nejkratší.Jednotlivé díly musí býtpevně sestaveny a zajištěny proti uvolnění a ztrátě těsnosti svrtáním a snýtováním.V případě napojení do keramického komínu je třeba použít přechod do keramického komína,aby nedošlo k poškození vlivem rozdílné tepelné roztažnosti obou materíálů.

Spalinovou cestu tvořenou kouřovody je nutné udržovat čisté (průchozí) v celé délce a průřezu.Čištění je nutno provádět stejně často jako komín „několikrát za sezonu“.Připomínáme,že dle normy je za stav komínu a kouřovodů zodpovědný provozovatel.

Kouřovody je možno skladovat volně ložené, je nutné umístnění v suchém prostředí aopatrnosti při manipulaci, aby nedošlo k poškození povrchu, nebo narušení kruhovitosti.V případě mírné deformace je možné docílit kruhovitosti „vytažením případně tlakem“deformované části.Přitom je třeba si počínat tak, aby nedošlo k poškození laku.

ZjBiM2IwY